Babiboyag > Jeju Vegan Map

본문 바로가기

Babiboyag Vegan Option Restaurant

  • facebook
  • twitter
  • Kakao
 • List

본문

 • Contact: 064-744-7782
 • Menu: Sundubu, Wild Vegetable Bibimbap
 • Open: Mon-Sat 11:30-15:00
 • Close: Every Mon
 • 11, Doryong-ro, Jeju-si

.

리뷰 목록

등록된 리뷰가 없습니다.

  • facebook
  • twitter
  • Kakao
 • List